NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Llicenciada en disseny d'interiors per l'Escola Bau (Universitat de Vic) a Barcelona, vaig iniciar l'experiència professional a diferents estudis d'arquitectura i disseny.

Al web es mostren projectes realitzats per compte pròpia de disseny d'interiors, des del desenvolupament de propostes en plànols i 3D,  seguiment d'obres en l'execució de projectes de nova construcció, reforma interior-exterior o decoracions ràpides i superficials. Utilitzant recursos creatius, tècnics, funcionals i responent a les necessitats de cada client.

Licenciada en diseño de interiores por la Escuela Bau (Universidad de Vic) en Barcelona, inicié la experiencia profesional en diferentes estudios de arquitectura y diseño.

En el web se muestran proyectos realizados de diseño de interiores, desde el desarrollo de propuestas en planos y 3D, seguimiento de obras en la ejecución de proyectos de nueva construcción, reforma interior-exterior o decoraciones  rápidas y superficiales. Utilizando recursos creativos, técnicos, funcionales y respondiendo a las necesidades de cada cliente.