NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Llicenciada en disseny d'interiors per l'Escola Bau (Universitat de Vic) a Barcelona, vaig iniciar l'experiència professional a diferents estudis d'arquitectura i disseny. Actualment realitzo projectes de disseny d'interiors, des del desenvolupament de propostes conceptuals en representació de plànols i 3D, fins al seguiment d'obres en l'execució de projectes de nova construcció, reforma interior-exterior i decoració, utilitzant recursos creatius, a la vegada tècnics i funcionals, responent a les necessitats de cada projecte i client.

Licenciada en diseño de interiores por la Escuela Bau (Universidad de Vic) en Barcelona, inicié la experiencia profesional en diferentes estudios de arquitectura y diseño. Actualmente realizo proyectos de diseño de interiores, desde el desarrollo de propuestas conceptuales en representación de planos y 3D, hasta el seguimiento de obras en la ejecución de proyectos de nueva construcción, reforma interior-exterior y decoración, utilizando recursos creativos a la vez técnicos y funcionales, respondiendo a las necesidades de cada proyecto y cliente.