NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Projecte de reforma parcial d'una casa senyorial utilitzada com a residència de la tercera edat. Nova distribució de les habitacions dels residents i decoració-millora d'espais comuns i passadissos.

 

Proyecto de reforma parcial de una casa señorial utilizada como residencia de la tercera edad. Nueva distribución de las habitaciones de los residentes y decoración - mejora de espacios comunes y pasillos.