NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Projecte de reforma d'una vivenda unifamiliar de dues plantes amb jardí.

La nova distribució i aplicació de noves superfícies li donen us aspecte unificat, actual i totalment diferent.

 

Proyecto de reforma de una vivienda unifamiliar de dos plantas con jardín.

La nueva distribución y aplicación de nuevas superfícies le dan un aspecto unificado, actual y totalmente diferente.