NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Projecte de reforma interior, ajardinament i terrasses d'una casa de platja a Mont-roig Badia. La principal actuació era millorar la imatge fosca, rústica i antiquada inicial, variant alguns acabats de superfícies i utilitzant mobiliari restaurat donant així una imatge global renovada i actual.

 

Proyecto de reforma interior, ajardinamiento y terrazas de una casa de playa en Mont-roig Badia. La principal actuación era mejorar la imagen oscura, rústica y antigua inicial, modificando algunos acabados de superfícies y utilizando mobiliario restaurado dando así una imagen global renovada y actual.