NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Avantprojecte del Centre d'interpretació de la malvasia de Sitges, situat al recinte de la fundació hospital de Sitges.

Projecte museístic on el respecte a l'edifici històric del segle XVIII es preté mitjançant una oberta circulació, i l'exhibició d'elements i exposició de la història amb un conjunt de volums neutres. Aquests van creixent i decreixent a paviment, sostre i parets, s'hi projecten imatges, vídeos, hi ha gràfics, textos escrits, interaccions tàctils amb tauletes, matèria, objectes, so,,,. I a la vegada són mòbils perquè el museu pugui adoptar actes diversos. 

Els nous usos s'han habilitat i ubicat per coherència a estances que es van succeint, com la botiga exterior amb terrassa-espai d'accés i descans, recepció, sala museu, de tastos i projeccions, dirigint-se cap a I l'antic celler emfatitzat amb una reduïda il.luminació i un conjunt de miralls que reflecteixen les antigues botes i premses

 

Anteproyecto del Centro de interpretación de la malvasía de Sitges, situado en el recinto de la fundación hospital de Sitges.

Proyecto museístico donde el respeto al edificio histórico del siglo XVIII se pretende mediante una abierta circulación, y la exhibición de elementos y exposición de la historia en un conjunto de elementos-volúmenes neutros. Estos van creciendo y decreciendo a pavimento, techo y paredes, se proyectan imágenes, vídeos, hay gráficos, textos escritos, interacciones táctiles con tablets, materia, objetos, sonido ,,. Y a la vez son móviles para que el museo pueda adoptar actos diversos. Los nuevos usos se han habilitado y ubicado por coherencia en estancias que se van sucediendo, como la tienda exterior con terraza-espacio de acceso y descanso, recepción, sala museo, de catas y proyecciones, dirigiéndose hacia la antigua bodega enfatizada con una reducida iluminación y un conjunto de espejos que reflejan las antiguas botas y prensas.