NEUS CONESA DISSENY D'INTERIORS
NEUS CONESADISSENY D'INTERIORS

Redecoració de baix pressupost per a un apartament vacacional situat a Cambrils. Les fusteries i mobiliari existents s'han pintat de blanc, la nova il.luminació i algun complement en modernitzen el  conjunt.

 

Redecoración de bajo presupuesto para un apartamento vacacional situado en Cambrils. Las carpinterías y mobiliario existente se ha pintado de blanco,  la nueva iluminación y algún complemeto modernizan el conjunto.